ZERO WASTE

ZERO WASTE

Mednarodna zero waste zveza (Zero Waste International Alliance) je leta 2004 sprejela prvo definicijo Zero Waste in jo leta 2018 še dopolnila tako, da se glasi: “Zero Waste: Ohranjanje vseh virov skozi odgovorno proizvodnjo, potrošnjo, ponovno uporabo in izrabo izdelkov, embalaže in snovi, brez sežiganja in izpustov v zemljo, vodo ali zrak, ki bi lahko ogrozili zdravje ekosistemov ali ljudi”.

Izložba trgovine Zelena japka iz Kotička ponovne uporabe

  • Mala tržnica, Dominkuševa 5, Maribor

Mala tržnica
Kotiček ponovne uporabe

Izložba trgovine Zelena japka iz Kotička ponovne uporabe

  • Mala tržnica, Dominkuševa 5, Maribor

Mala tržnica
Kotiček ponovne uporabe