Skupaj

NAKUPUJMO ODGOVORNO

Skupaj

NAKUPUJMO ODGOVORNO

Skupaj

NAKUPUJMO ODGOVORNO

Etični kodeks

Vsi smo povezani.

Kupujem odgovorno je skupnost za naravno hrano in zdravo življenje. Je nabava in prodaja naravnih izdelkov in opolnomočenje pridelovalcev, trgovcev in kupcev soodvisno sobivanje, še posebej pa ljudi za samooskrbo.

Kupujem odgovorno je kampanja za ozaveščenost kupcev in ponudnikov izdelkov in storitev, da imajo pomemben vpliv na zdravje ljudi in okolje. Skoraj vsak človek je tudi kupec in od tega, kaj kupuje in po čemu povprašuje, je odvisno, kaj bo na policah trgovcev. Na kupce in njihovo zdravje vplivajo tudi proizvajalci in ponudniki.

Vsi smo povezani in soodvisni, zato kampanja posluje etično do zaposlenih, naročnikov, medijev, javnosti in okolja.

Promoviramo etične, družbeno-odgovorne, trajnostne in ekološke dejavnosti, izdelke in storitve, ki človeka kot posameznika podpirajo v njegovem osebnostnem in duhovnem razvoju in na ta način prispeva k nastajanju globalne družbe, odgovorne do sočloveka in narave.

Predstavitev

Vizija

Kupujem odgovorno je standard na področju odgovornega potrošništva. Deležniki kampanje lahko v procesu sodelovanja in izobraževanja pridobijo Certifikat Kupujem odgovorno, ki ga lahko uporabljajo na embalaži svojih izdelkov, na svoji spletni strani in trgovine, v imenu ali izložbi fizične trgovine.

Vizija kampanje Kupujem odgovorno je tudi mednarodno poslovanje.

Strategija

Vizijo dosega skozi svoj informiranje, razvoj, trženje in promocijo zdravih izdelkov in storitev.

Zero
waste

Strategija

Vizijo dosega skozi svoj informiranje, razvoj, trženje in promocijo zdravih izdelkov in storitev.

Zero
waste

Poslanstvo

 • Zastopanje članov;
 • Povečevanje zadovoljstva sodelavcev, kupcev, dobaviteljev in drugih deležnikov;
 • Promocija zdrave prehrane, zdravega načina življenja, rekreacije, sonaravnih zdravstvenih in znanstvenih pristopov;
 • Promocija bio hrane, ekoloških čistil in kozmetike, ekološkega turizma, čistih tehnologij in samorazvoja;
 • Promocija dobrih novic ter nenasilnih vsebin;
 • Sodelovanje v okoljskih, družbeno odgovornih in trajnostnih projektih;
 • Humanitarna dejavnost in prostovoljstvo.

Primeri uporabe

#kupujemodgovorno
#kupujemodgovorno
#kupujemodgovorno
#kupujemodgovorno
#Kupujemodgovorno

Ukrepi

 • Sodelavci med seboj sodelujejo etično in odgovorno;
 • Sodelavci delujejo etično tudi navzven, ko predstavljajo kampanjo Kupujem odgovorno. V primeru, da zaznajo neetično naravo posla ali neetičnega naročnika ali dejanje (ali pritisk s strani naročnika), morajo o tem obvestiti vodstvo. V primeru, da naletimo na neetično podjetje, posameznika ali ravnanje (aktivnost), bo takšno sodelovanje prekinjeno oz. zavrnjeno.
 • Izobraževanje sodelavcev na področju etike, družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

Izjava družbene odgovornosti

Družbena odgovornost je zavest podjetja.

Družbena odgovornost je naša odgovornost do družbe, ki izhaja iz naše osebne odgovornosti.

Odgovorni smo za svoj vpliv, ki ga imamo kot posamezniki in za vpliv kampanje Kupujem odgovorno.

Stremimo k ustvarjanju pozitivnega družbenega učinka (zdravje ljudi), okoljskega učinka (zdravo okolje) ter ekonomskega učinka (pridobivanje finančnih sredstev za razvoj in napredek kampanje Kupujem odgovorno. Zavestno se odrekamo morebitnemu dodatnemu dobičku na račun morebitnega neetičnega poslovanja.

Smoter svojega delovanja vidimo so-kreiranju etične družbe, zato sodelujemo v okoljsko in družbeno odgovornih projektih in akcijah, ter jih promoviramo.

Spodbujamo javnost za objavljanje ekoloških prispevkov in družbeno-odgovornih pobud na naši spletni strani.

V primeru, da se neetičnost odkrije že v fazi sodelovanja ali med izvajanjem pogodbe, partnerju jasno sporočimo svoje nestrinjanje; po potrebi sodelovanje prekinemo.

Upoštevamo želje, potrebe in prilagodljiv delovni čas sodelavcev.

Vzpodbujamo vključenost in sodelovanje sodelavcev v projekte in prostovoljne družbeno-odgovorne akcije.

Pri svojem poslovanje podpiramo in dajemo prednost izrazito družbeno – odgovornim dobaviteljem, kupcem in ostalim poslovnim partnerjem.

Ločujemo odpadke. Uporabljamo recikliran pisarniški material in opremo po najboljših močeh.

Sodelujemo z nevladnimi in nepridobitnimi organizacijami.

Pospešujemo prenos znanja in izkušenj z izvajanjem študentskega dela, študentske prakse, sodelujemo v raziskavah študentov in različnih zavodov in inštitutov na področju etičnega, družbeno-odgovornega in trajnostnega delovanja.

Strategija družbene odgovornost velja za vse zaposlene, prostovoljce, pogodbene in zunanje sodelavce ter vse deležnike.

Članstvo

Članstvo v kampanji Kupujem odgovorno je prostovoljno in se lahko kadarkoli prekine.

Član lahko postane vsaka etično, družbeno odgovorno ali socialno podjetje in organizacija, ki izpolnjuje kriterije Kupujem odgovorno (link na kriterije). Pod enakimi pogoji lahko član postane tudi posameznik.

Letna članarina za podjetja in organizacije je 50€ letno, za posameznike 30€.

Članstvo prične z dnem podpisa pristopne izjave, ko mora biti tudi poravnana članarina.

Članstvo se lahko prizna tudi na podlagi dogovora v primeru, da bodoči član prispeva storitve, ki jih potrebujejo ustanovni člani oz. njihove organizacije za delovanje kampanje Kupujem odgovorno.

Članstvo prične z dnem podpisa pristopne izjave, ko mora biti tudi poravnana članarina…

#kupujemodgovorno

Svoj interes postati član najprej pošljite z e-mail sporočilom na

zdravo@kupujemodgovorno.si

Ugodnosti za člane

Člani lahko koristijo sledeče ugodnosti:

 • Objava logotipa na spletni strani www.kupujemodgovorno.si z linkom na njihovo spletno stran.

 • Soustvarjanje strokovne vsebine na spletni strani www.kupujemodgovorno.si.

 • Eno brezplačno udeležbo na sejmu Kupujem odgovorno na Mali tržnici v Mariboru
 • Velik popust pri sodelovanje na stojnicah na sejmih in v trgovskih centrih v kotičku “Kupujem odgovorno”.

 • Popust na oglaševalske storitve: 50% pri objavi v e-katalogu, 35% pri upravljanju družbenih omrežij, 1-7% za oglaševanje v različnih medijih, organizacija dogodkov.
 • Prednostno udeležbo na različnih dogodkih kampanje Kupujem odgovorno v primerih zasedenosti.

Člani

Pravila kampanje

Kupujem odgovorno

 • Nakupovanje izdelkov brez plastičnih vrečk za enkratno uporabo
 • Prodaja izdelkov brez plastične embalaže za enkratno uporabo
 • Lokalni zdravi izdelki
 • Kupujem od etičnih, družbeno-odgovornih in trajnostnih prodajalcev in proizvajalcev
 • Etični odnos, družbena odgovornost, trajnostni razvoj s pozitivnim družbeni in okoljski učinki ponudnikob
 • Brez testiranja na živalih
 • Brez gensko spremenjenih organizmov
 • Brez palmovega olja

E-katalog

Pripravljamo e-katalog s predstavitvijo članov kampanje Kupujem odgovorno ter linki na njihove spletne strani, ter drugih ponudnikov etičnih, družbeno odgovornih in trajnostnih izdelkov in storitev, ki zadostujejo pravilom kampanje Kupujem odgovorno.

E-katalog se bo razvijal v kombinaciji s spletno trgovino.
Storitev bo plačljiva, člani bodo imeli 50% popust.

Povleci katalog

Certifikat

#kupujemodgovorno
#kupujemodgovorno

Kupujem odgovorno je standard na področju odgovornega potrošništva.

Deležniki kampanje lahko v procesu sodelovanja in izobraževanja pridobijo Certifikat Kupujem odgovorno, ki ga lahko uporabljajo na embalaži svojih izdelkov, na svoji spletni strani in trgovine, v imenu ali izložbi fizične trgovine.

Deklaracija Kupujem odgovorno kot predhodna stopnja certifikata:

Trajnostni razvoj in letna poročila

Trajnostni razvoj je skupni imenovalec etične, družbeno odgovorne, trajnostne in socialne ekonomije.

Trajnostni razvoj kampanje Kupujem odgovorno zajema etične, družbeno odgovorne in trajnostne vidike poslovanja. Trajnostni vidiki poslovanja kampanje Kupujem odgovorno so njeni družbeni, okoljski in upravljavski vplivi.

Skupna točka ekonomije sta osebna etika in poslovna etika, osebna odgovornost in odgovornost do družbe ter trajnostni razvoj. Ta rdeča nit ni samo nujna za bolj kvalitetno in dostojno življenje, temveč tudi za preživetje. Ekonomija brez družbenega in ekološkega vidika je izjemno nevarna (ddr. Matjaž Mulej). Poleg tega »denar sam po sebi izgublja moč« (Anton Komat). Miro Mihec dodaja, da razne pandemije razkrivajo »staro novo« osnovno vrednoto človeka – ZDRAVJE. Za ohranitev zdravja je pa potrebna ekologija, etična zavesti, družbena odgovornost in trajnostni razvoj.

Pri svojem poslovanju naslavljamo cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov 2030.

Letno poročilo bo dostopno v tej rubriki.

SDGS