Zelo pomembno za kupce, ki želijo zdravo in lokalno pridelano zelenjavo.

Zemljevi eko kmetij v Slovenijiiji