Vpliv percepcije na nakupne odločitve
Še leta 2021 je 62 odstotkov vprašanih na globalnem nivoju dejalo, da korporativna družbena odgovornost podjetij ali znamk vpliva na njihove nakupne namere, v letu 2022 pa je odstotek precej manjši, saj se je za ta odgovor odločila polovica anketirancev. Za 39 odstotkov prebivalcev Slovenije je korporativna družbena odgovornost pomemben dejavnik za nakup, kar je nekoliko manj kot na Hrvaškem (43 odstotkov), v Srbiji (41 odstotkov) in v Evropi nasploh (40 odstotkov).