Prva generacija za 3. stopnjo IRDO izobraževanja je prejela Certifikat ESRS Expert za trajnostno poročanje v čudovitev okolju Jeruzalem Slovenija Ormoškega gradu.
(Ormož, 12. april 2024)
V prostorih Ormoškega gradu so podelili prvih trinajst IRDO certifikatov ESRS Expert za trajnostno poročanje. Certifikate so prejeli: Anita Bolčevič, destinacijska managerka (Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož), Katjuša Koprivnikar, prokuristka (Sincular consulting d.o.o.), Kristina Žgur, marketing (EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o.), Marko Razdevsek, direktor za trajnost – CSO (Engrotuš d.o.o.), Mojca M. Jenčič Petrovčič, inženirka za planiranje in nadzor (GEN energija d.o.o.), Tilen Tadej Žafran, LCA Analitik (Tilen Tadej Žafran s.p.), dr. Vladan Mladenovic, predsednik (Klub podjetnikov ZLATOROG Celje), Bostjan Zaletel, direktor prodaje (Poslovno svetovanje, Boštjan Zaletel s.p.), Peter Mraz, vodja prodaje (T2 Rotalab d.o.o.), mag. Nada Majdič Mihelec, upravljanje blagovne znamke (T – 2 d.o.o.), Martina Drakulić, koordinatorka za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj (TÜV AUSTRIA SERVIS d.o.o.), mag. Natalie Cvikl Postruznik, prokuristka (Insights d.o.o.) in Miro Mihec, direktor (Etika d.o.o.).
Kako poročati v skladu z obveznimi evropskimi standardi za trajnostno poročanje je spoznala prva generacija slovenskih strokovnjakov in pridobila prve IRDO certifikate na 3. stopnji usposabljanja.
Tako kot posamezniki so certifikate prejela tudi njihova podjetja oz. organizacije in se s tem zavezali k vključevanju družbene odgovornosti in trajnostnosti v poslovanje in k delovanju v skladu z aktualnimi EU in slovenskimi usmeritvami na področju trajnostnega poročanja. Vpis za 2. generacijo imetnikov IRDO certifikata na področju trajnostnega poročanja v podjetjih in drugih organizacijah je že mogoč, novo usposabljanje pa se začne 27. septembra in traja do 29. novembra 2024.
Anita Hrast: Organizator usposabljanja je Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO, ki letos praznuje 20 let obstoja.
Ob tem je direktorica raziskovalnega in neprofitnega zavoda IRDO, mag. Anita Hrast, povedala: »Od leta 2019 do danes se je v evropskem prostoru zgodila prava evolucija zakonodajnih zahtev. Ta predvideva, da se bodo podjetja, kmalu pa tudi druge organizacije, naglo prilagodila zelenemu prehodu in s tem prenovila svoje poslovne modele v bolj trajnostne. Da bi se to dejansko lahko zgodilo, pa ob že sprejeti in še prihajajoči zakonodaji na področju trajnostnosti v evropskem in slovenskem prostoru potrebujemo tudi znanje v praksi. Podjetja morajo vedeti, kako se prilagoditi novim zahtevam, kako prenesti obvezne ESRS standarde, zlasti za velika podjetja, v svoje poslovanje in kako vključujoče sodelovati z deležniki, tudi po verigah vrednosti.
Evropski standardi za trajnostno poročanje (ESRS) namreč pomenijo izvajanje direktive za trajnostno poročanje (CSRD) in uredbo o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR) tudi v slovenski praski, s tem pa tudi upoštevanje mnogih drugih zakonodajnih zahtev (taksonomija EU, direktiva o skrbnem pregledu poslovanja CS3D ipd.), ki takšno prenovo poslovnih modelov spremljajo. Ena izmed nazadnje sprejetih je nor. Direktiva o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti, katere cilj je okrepiti varstvo okolja in človekovih pravic v EU in po svetu. V inštitutu IRDO smo se odločili, da podjetja in druge organizacije naučimo ‘loviti ribe’ v kontekstu trajnostnosti, torej jim pomagati z znanjem in izmenjavo dobrih praks, da se bodo tem zahtevam čim bolje prilagodila.«
Z družbeno odgovornostjo in trajnostnim razvojem pa se ne ukvarjajo le podjetja, temveč tudi javne organizacije, zlasti na področju turizma. V Javnem zavodu za turizem, kulturo in šport Ormož (JZ TKŠ Ormož) se s tem področjem ukvarjajo že vrsto let, pridobili so tudi certifikate IRDO na vseh treh stopnjah, znanje pa uspešno prenašajo v prakso.
Andrej Vršič, direktor JZ TKŠ Ormož, je kot gostitelj podelitve certifikatov povedal: »Javni zavod TKŠ Ormož strateško upravlja Destinacijo Jeruzalem Slovenija na področju trajnosti, družbene in ekonomske odgovornosti. Upravljanje podeželske destinacije usmerjamo k ohranjanju in nadgrajevanju zelenega DNK, ki vključuje vse deležnike turizma: lokalne skupnosti s prebivalci, javnimi in zasebnimi zavodi, turistično gospodarstvo, domače in tuje obiskovalce. Skupaj ustvarjamo zelena doživetja, ki jih preverjajo zunanje strokovne akreditirane inštitucije. Z usposabljanji zaposlenih in drugih deležnikov turizma, lahko naredimo ključne korake za ohranitev in nadgradnjo zelenega DNK Destinacije Jeruzalem Slovenija. Podroben pregled poslovanja in postavitev strateških ciljev Javnega zavoda TKŠ Ormož in Destinacije Jeruzalem Slovenija nam omogoča, da smo vedno bolj prepoznavni na svetovnem turističnem zemljevidu kot trajna destinacija.«
Doslej je o trajnostnosti poročalo približno 11.600 podjetij v EU, od leta 2024 dalje pa je zavezancev za poročanje okrog 49.000. V
Sloveniji bo z letom 2024 zavezancev za poročanje približno 450. Za sestavo poročila naj bi podjetjem nastajali predvsem enkratni stroški, kasneje pa ponavljajoči se letni stroški, povezani z uskladitvijo z Direktivo CSRD.
Udeleženci podelitve certifikatov so si ogledali še dobro prakso trajnostnosti v Ormožu, spoznali aktualne novosti na področju poročanja za podjetja v prihodnje ter izmenjali izkušnje in znanja. V okviru podelitve HORUS 2024 – Slovenske nagrade za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj pa bodo predvidoma decembra podeljena še posebna priznanja za ESRS Experta leta 2024. Več informacij je dosegljivih na spletnem mestu inštituta IRDO.
Usposabljanje poteka virtualno v osmih modulih in traja tri mesece, vpis je običajno dvakrat letno. Udeleženci ob koncu usposabljanja ob obvezni 70 % prisotnosti opravijo najmanj pet praktičnih nalog in pisni izpit, da lahko pridobijo ta certifikat. To usposabljanje je bilo izvedeno na 3. ravni zahtevnosti, od leta 2016 pa IRDO usposablja še na 1. ravni (certifikat Vodja za DO in TR, več kot 300 imetnikov) ter od leta 2021 na 2. stopnji (certifikat Strateg za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, več kot 40 imetnikov). Letos prvič je na 3. stopnji zahtevnosti (ESRS Expert za trajnostno poročanje) prejelo certifikat prvih 13 udeležencev.
Izobraževanje za pridobitev IRDO certifikata 1. stopnje “Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja prične 6. maja!
       Naš sodelavec Miro Mihec vam je lahko za oporo.