Čustvena otvoritev nove zero-waste trgovine Drogerija in darila Zelena japka brez plastične embalaže na sejmu Kupujem odgovorno ob 3. obletnici Zelene japke na Mali tržnici, Dominkuševa 5 v Mariboru.

VIDEO

Z leve proti desni: Tina ZJ (se pridruži kmalu po začetku videa), Iris Magajna, Matjaz Mulej, Miro Mihec.