Okrogla miza z naslovom Vpliv in odgovornost potrošnika je poudarila predvsem možnost, ki ga ima vsak kupec, da s svojimi nakupovalnimi navadami vpliva na to, kaj bo na policah trgovcev. Okrogla miza je promovirala koncept zero-waste s poudarkom na zmanjševanju plastike v nakupovalno-prodajnem procesu, torej embalažo brez plastične embalaže na eni strani in nakupovanje takih izdelkov brez plastičnih vrečk za enkratno uporabo na drugi strani. Dogodki so bili delno sofinancirani sredstvi Regionalnega stičišča NVO Podravje.

Sodelujoči na okrogli mizi:

– Miro Mihec, soustanovitelj kampanje Kupujem odgovorno, član Zadruge socialne ekonomije Slovenije in direktor podjetja za etično oglaševanje Etika d.o.o.;

– Iris Magajna, direktorica socialnega podjetja Pupillam in članica Zadruge socialne ekonomije Slovenije;

– ddr. Matjaž Mulej, zaslužni profesot Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru ter vodja strokovnega odbora Inštituta za razvoj družbene odgovornosti in konference o družbeni odgovornosti.

– Urška Bitenc, vodja Sektorja za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo na  Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije;

– Bojan Golčar, direktor Pravnega in informacijskega centra Maribor – PIP;

– Katja Sreš, predstavnica društva Ekologi brez meja za stike z javnostmi;

– Matjan Cojhter, direktor zaposlitvenega centra Avantus in

– Bogdan Mak, lastnik in kreator posestva Sončni raj.

VIDEO iz tiskovne konference:

Miro Mihec je naprej predstavil kampanjo Kupujem odgovorno od leta 2018 do danes, ko so se zvrstili številni dogodki, pobude, konference, tudi mednarodne, ter sejemski kotički Kupujem odgovorno s skupnim nastopov akterjev.

Načela kampanje Kupujem odgovorno so: nakupovanje izdelkov brez plastičnih vrečk za enkratno uporabo; prodaja izdelkov brez plastične embalaže za enkratno uporabo; lokalni zdravi izdelki; kupovanje od etičnih, družbeno-odgovornih in trajnostnih prodajalcev in proizvajalcev; etični odnos, družbena odgovornost, trajnostni razvoj s pozitivnim družbeni in okoljski učinki ponudnikov; brez testiranja na živalih; brez gensko spremenjenih organizmov; brez palmovega olja.

Miro Mihec je pozval sodelujoče k članstvu v kampanji Kupujem odgovorno ter predstavil prednosti sodelovanja kar na spletni strani www.kupujemodgovorno.si, ki je danes zagledala luč sveta.

Bogdan Mak, z ekipo posestva Sončni raj, ves čas razmišlja o rešitvah za zmanjšanje odpadkov. Sedaj z Univerzo v Mariboru razvijajo idejo za uporabo konopljinih vlaken za embalažo za večkratno uporabo na javnih dogodkih tako, da bi se po uporabi reciklirala za drug namen. Uvedli so tudi redne javne prevoze na Medene dneve, ki jih organizirajo z namenom ozaveščanja o pomenu čebel in tako razbremenili okolje z izpusti CO2. Sicer na njihovem posestvu organizirajo učne dneve, saj je posestvo pravi učni poligon z medonosnimi in drugimi rastlinami, razpolagajo pa tudi s prenočitvami in zip line.

Matjan Cojhter je predstavil dobro prakso izdelovanja igrač iz odpadnih nogavic. Zaposlitveni center Avantus se je dogovoril s proizvajalcem nogavic, da njegovi varovanci – invalidi in druge težko zaposljive osebe preglejujejo kvaliteto nogavic in izločijo tiste z napakami in iz njih izdelajo igrače – simpatične opice. Opice prodajajo na sejmih in dogodkih, kot je aktualni sejem Kupujem odgovorno. Tako ustvarjajo tako pozitivni družbeni kot okoljski učinek.

Katja Sreš iz društva Ekologi brez meja je poudarila, da smo kot posamezniki najboljša reklama za zero-waste delovanja tako, da s svojim primerom  dajemo vzor ostalim, da to opazijo in sledijo takšnemu načinu delovanja. Da pa bomo vedeli, kakšen je naš učinek, ga je potrebno meriti. Žal je vsakodnevna praksa postal tako imenovani “green washing”, ko različne organizacije razglašajo svoje zeleno delovanje, ki pa to ni. Prisotni so se dogovorili za sodelovanje z Ekologi brez meja pri vzpostavljanju zero-waste tržnice brez plastičnih odpadkov na aktualni lokaciji Mala tržnica, Dominkuševa 5 v Mariboru. Ekologi brez meja namreč imajo in izvajajo koncept “zero-waste občine”.

Bojan Golčar, direktor zavoda PIP, je poudaril, da v okviru organizacije PIP podpirajo aktivnosti, ki dajejo rezultate v lokalni skupnosti. Učinki le-teh naj ima pozitiven vpliv v našem okolju, saj doseganje ciljev nekega projekta samo po sebi ni dovolj. Pohvalil je organizatorje aktualnih zero-waste dogodkov 21.6.2022 na Mali tržnici (sejem Kupujem odgovorno, otvoritev zero-waste drogerije Zelena japka in 3. obletnica trgovine Zelena japka) ter otvoritev nove spletne strani www.kupujemodgovorno.si, kar je bil glavni cilj sofinanciranja programa Regionalnega stičišča NVO Podravje.

Iris Magajna  je spomnila, da imamo ljudje moč in možnost vplivati in ustvarjati pozitivne spremembe v svojem okolju. Predstavila je anketo Kupujem odgovorno, ki raziskuje nakupovalne navade. Izpostavila je, da anketa nagovarja že prepričane in doslej ni dobila pričakovanega dosega. Sicer pa bo anketa trajala še eno leto. Anketa se nahaja na naslednji povezavi: https://www.1ka.si/a/c9ececa6, prosimo, da jo rešite.

Ddr. Matjaž Mulej je bil kritičen in je izpostavil, da smo ljudje po svoji naravi sebični in v vsaki stvari iščemo svoj interes. Sodobni potrošnik išče in zahteva popolnost v vsem, vključno z družbeno in ekološko odgovornostjo. In ker ima v marketingu potrošnik vedno prav, tako s svojimi zahtevami postavlja visoke standarde dobaviteljem. Tako sebičnost lahko uporabimo zoper sebičnost in ustvarimo sinergijo, je predlagal.

Urška Bitenc, vodja Sektorja za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo na  Ministrvstu za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, se je okrogli mizi “Vpliv in odgovornost potrošnika” pridružila preko Zooma. Poudarila je pomen sodelovanja in povezovanja, saj so na razpolago sredstva za podporo dobrim projektom. Podala je povzetek poročila OECD z naslovom “Spodbujanje socialnega podjetništva in razvoj socialnih podjetij v Sloveniji, poglobljeni pregled politik“, ki je poglobljena študija o stanju socialnega podjetništva v Sloveniji. V dokumentu je omenjena tudi kampanja Kupujem odgovorno kot primer dobre prakse. Dokument: Spodbujanje socialnega podjetništva in razvoj socialnih podjetij v Sloveniji, poglobljeni pregled politik-1

VIDEO iz okrogle mize: