V letu 2023 Kupujmo bolj odgovorno, brez plastične embalaže za enkratno uporabo, od slovenskega kmeta, po načelih poštene trgovine.
Naše vrednote smo predstavili tudi na videu z 8. festivala Ko dvignem sebe, dvignem Maribor 26.12.2022 na Trgu Leona Štuklja.

Festival je skozi glasbo predstavil odgovor, zakaj danes potrebujemo etiko, družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Prikazal je nekatere etične projekte, kot so:

– 10 let Dnevni center aktivnosti za starejše TOTI DCA Maribor, so.p.
– 10 let socialne ekonomije
– 5 let kampanje Kupujem odgovorno
– 3 leta zero-waste trgovine brez plastične embalaže Zelena japka

Program, fotografije in video si lahko ogledate na spletni strani http://kodvig.si/2022/12/14/8-festival/.